logo
  • Ooracupunctuur

Ooracupunctuur

Ooracupunctuur

Waar en wanneer er voor het eerst ooracupunctuur werd toegepast, is niet precies te achterhalen. De oudste berichten zijn van Hippocrates (geboren in 460 v. chr.). Zijn behandelingen waren onder andere voor onvruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen.

De grondlegger van de moderne auriculotherapie is Paul Nogier, een arts uit Lyon. Het is aan zijn observeringsvermogen te danken dat de auricolo (oor) therapie is ondekt en verder ontwikkeld is. Hij ondekte dat reflexzones in het oor, invloed hadden op pathologie in het lichaam. In de loop van de laatste dertig jaar hebben er in Duitsland (methode van Bahr) en in Frankrijk essentiële ontwikkelingen plaats gevonden. Nieuwe neurologische lokalisaties, pijngeheugen, zijn hier voorbeelden van.
De gehele oorschelp vertoont een bijzonder hoge dichtheid aan neurologische vrije receptoren ten opzichte van de rest van het lichaam.

Het oor beïnvloedt de thalamus via de formatio reticularis. De thalamus is een belangrijk schakelstation voor allerlei informatie van zintuigen op weg naar de hersenschors, maar vormt ook een onderdeel van circuits in de hersenen die betrokken zijn bij de sturing van beweging en emoties. In de formatio reticularis liggen zenuwkernen die nauw verbonden zijn met de erdoor omhoog en omlaag lopende zenuwbanen. De prikkels van uit het oor prikkelen de zenuwkernen van het oor in de formatio reticularis.
Deze geprikkelde zenuwkernen beïnvloeden de doorschakeling van de omhoog en omlaag lopende zenuwbanen. De prikkels die de hersenen aan het lichaam geven worden ook beïnvloed.

Of ooracupunctuur geschikt is voor een bepaalde klacht, zal er alvorens een grondige anamnese afgenomen worden en eventueel aanvullende diagnostiek uitgevoerd worden. In de praktijk behandelt Rosalind met de Auriculo methode van Bahr en het VAS systeem.

Deze methode vormt de belangrijkste diagnosemethode in de auriculomedicinae: het Vasculair Autonoom Signaal (VAS) ook wel eens het RAC of de pols van Nogier genoemd. Wanneer men een gestoord acupunctuurpunt met bijvoorbeeld een naald nadert zal er in de polsslag van de patiënt een verandering voelbaar zijn. Wanneer een punt niet afwijkt is deze verandering er niet. Met het VAS kan de diagnostiek en behandeling in de ooracupunctuur enorm uitgebreid worden. Te denken valt aan het testen van voedingsintoleranties, homeopathische geneesmiddelen en vitaminepreparaten.

Een van de pijlers van het systeem van Bahr is het uitgebreid zoeken en behandelen van zogenaamde stoorhaarden. Zeer veel mensen dragen zonder dat ze dat zelf weten stoorhaarden (of stoorvelden) bij zich. Deze vormen een voortdurende belasting voor het organisme die kunnen leiden tot onduidelijke en chronische klachten.
Vaak zijn stoorhaarden ook de oorzaak van therapie resistentie (ook voor acupunctuur!). Als stoorhaard kunnen optreden verborgen ziekteprocessen als chronische ontstekingen (amandelen, bijholtes, wortelkanaalbehandeling) maar ook littekens of gifstofbelastingen (als amalgaam in het gebit).

Met ooracupunctuur laten zich de gevonden stoorhaarden in het oor vervolgens goed behandelen. Ook zonder klachten kan een preventieve check-up zeer nuttig zijn. Het is namelijk vaak zo dat het lichaam met stoorhaarden belast is maar nog net in staat is om de stoorhaarden te onderdrukken. Wanneer echter dit evenwicht verstoord raakt (een simpele verkoudheid kan voldoende zijn) is het lichaam niet meer in staat om van alle belastingen te herstellen en er ontstaat mogelijk een langdurig ziekteproces.

Het aanwezig zijn van een of meerdere stoorhaarden zorgt voor een blokkering van het zelf genezend vermogen van het lichaam. Om een genezing in gang te zetten moet de veroorzakende stoorhaard gevonden worden.

Na jarenlang onderzoek in Duitsland is intussen in bijzonder effectief onderzoeksprotocol ontwikkeld om stoorhaarden in het organisme op te sporen. Hierdoor kan middels speciale technieken eenduidig worden vastgesteld welk litteken of welke tand het organisme belast.

Voor de behandeling worden speciale dunne oor-naalden gebruikt.
De behandeling is daardoor zo goed als pijnloos.

Ooracupunctuur is bijzonder geschikt voor een aantal indicaties:

  • Ter behandeling van pijnklachten (niet de oorzaak, maar een vermindering van pijn)
  • Bij allergie, zoals hooikoorts, allergisch astma en neurodermitis.
  • Bij reversibele, functionele storingen op het gebied van hormonale klachten en infertiliteit.
  • Bij psychische klachten zoals een depressie, angstgevoelens, slaapstoornissen en examenvrees.
  • Bij verslavingen, als stoppen met roken etc..