logo

Tag

Low level lasertherapie

In november in de praktijk; Lasertherapie

Low Level Laser Therapie is de behandeling en genezing van de toekomst. Lasertherapie is op weg om dramatische veranderingen teweeg te brengen in de huidige manier van geneeskundig handelen. Laser is bio-stimulatie: Het heeft het vermogen om weefsels op celniveau te herstellen. Studies naar de effecten van LLLT tonen aan dat het toepassingsgebied enorm is en dat onderzoeksresultaten veelbelovend zijn. Steeds meer art
Lees meer