Geïntegreerde technieken vanuit de Osteopathie

Geïntegreerde Technieken vanuit de osteopathie is een specifieke behandelmethode ontwikkeld door osteopaat Frank de Bakker, het behelst zijn filosofie, zijn visie en zijn behandelmethode.

Uitgangspunten zijn de grondbeginselen van de osteopathie zoals beschreven door A.T. Still, de grondlegger van de osteopathie. Still stelde dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn van het functioneren van het menselijk lichaam, zowel metabool, circulatoir als neurogeen.

Frank de Bakker heeft zijn fenomenale kennis over de bouw van het lichaam en de embryologie omgezet in een bijzonder behandelplan.

Blaas test

“Lemniscaat”, het symbool voor de oneindige beweging. Het lichaam functioneert door te bewegen; spieren en gewrichten, organen bewegen door ademhaling, lichaamvloeistoffen stromen, emoties doen ons bewegen. Door allerlei oorzaken kunnen er remming in de beweging ontstaan.

Dit veroorzaakt klachten, die onze vitaliteit verminderen zal.
Door te behandelen waar de mobiliteit verminderd is, helpt dit de natuurlijke beweging te hervinden, waardoor de functie van het weefsel weer herstelt.

Lemniscaat op de deur van de kerk La Sagrada Famila in Barcelona 2018

acupunctuur Zhong Jiao

lever techniek

krachtlijnen testen

Hieronder kunt u de uitleg van deze mooie methode bestuderen.
Als niet-osteopaat, ben ik dankbaar deze cursussen te mogen volgen.
Ik integreer deze methode zoveel mogelijk in elke behandeling.

Anatomie is de wetenschap die de bouw van de organismen in het lichaam beschrijft in al zijn finesses, denk aan organen, spieren, skelet, zenuwstelsel en bloedvaten. Tegenwoordig worden ook de celbiologie, de weefselleer, de genetica en de embryologie tot de anatomie gerekend. De embryologie is hierin zeer belangrijk daar zij aan de basis van de vorming van de anatomische structuren staat.

Daarnaast is belangrijk de ontogenese, een onderdeel van de embryologie, die ons vertelt over de samenhang in het ontstaan van verschillende weefselstructuren en de onderlinge interactie in het vormen van die structuren.

Om de embryologie en de ontwikkeling van de embryo tot mens in een duidelijker verband te krijgen, doet Frank de Bakker een beroep op paleontologie die de evolutie beschrijft van het ontstaan van de mens via de lange weg van ongewervelde organismen via chordaten (wel zenuwstelsel, geen wervelkolom) tot de vertebraten (alles wat een wervelkolom heeft).

De ontwikkeling van ééncellig organisme tot een mens heeft meer dan 350 miljoen jaren geduurd.  Eerst zijn de organen voor de stofwisseling aangelegd, dan is het zenuwstelsel ontstaan en later pas het transportsysteem van bloed, botten en spieren.

Voor onze gezondheid zijn op de eerste plaats de organen verantwoordelijk, dan een goede besturing door het zenuwstelsel en op de 3e plaats het bewegingsapparaat.

Door deze kennis als basis voor zijn filosofie, visie en behandeling te integreren is dit systeem van behandelen ontstaan.

Het lichaam laat weten door pijn of functie- verlies van spieren, botten en gewrichten dat een orgaan niet goed werkt. Met een bewegings onderzoek van wervelkolom, armen en benen kan de therapeut het slecht werkend orgaan vinden. Dit treedt op voordat in het bloed veranderingen optreden of op andere wijze zichtbaar/ meetbaar is. Door een ontspanningstechniek op het orgaan uit te oefenen, wordt mede door de verbeterde doorbloeding de functie hersteld.

Met deze behandelmethode zoekt de therapeut de oorzaak van uw klachten. Bij een langzaam begin over langere tijd legt de patiënt niet direct de verbinding van de (pijn-) klacht in bot of spier met een al lang bestaand probleem met borst- of buikklacht.

In het bewegingsapparaat zitten veel meer pijnzintuigen dan in de organen. Het lichaam offert botten en spieren op ten gunste van de organen. Hoe belangrijk het lichaam zijn/ haar organen vindt, zie je ook door de dubbele zenuwbesturing.
De samenwerking van hersenen en darmen zie je ook in de verrassend gelijkende bouw van de plooien in beide organen.

Na het behandelen met deze methode worden acupunctuur en eventueel Chinese kruiden ingezet, om vastgelopen organen te versterken en opgehoopte afvalstoffen af te voeren.

Copyright 2022 © acupunctuur-zhong-jiao.nl | Privacystatement | Alle rechten voorbehouden