logo

Tag

Privacy

Privacy

Privacystatement A.V.G. conform 25 mei 2018 UW PRIVACY Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzake
Lees meer